Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Αξιολόγηση προσφορών για την εκδρομή της Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Κολυμβαρίου στο ΚΠΕ Ιεράπετρας