Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ