Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ