Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη Εκδρομής στη Βουλή, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ -(Ανακοινοποίηση στο ορθό) Δύο διανυκτερεύσεις και όχι τρεις