Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Υλοποίηση στα Γυμνάσια Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων το Β΄Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2016-2017