Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη της εκδρομής της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας