Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων