Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Κύρωση αναμορφωμένου πίνακα υποψήφιου Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ