Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΒΑΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ- Ανακοινοποίηση εκδρομής ως προς την ημερομηνία επιστροφής