Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Τ.Ε.Ι. Αθήνας - «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν.3613/2007»