Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2016-2017