Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ - ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας