Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας