Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εσπερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας - «Ανακαλύπτοντας ταλέντα - αναπτύσσοντας δεξιότητες: η Αγωγή Σταδιοδρομίας στην Εκπαίδευση».