Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ Σ.Σ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ