Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Εισαγωγικό σεμινάριο για τις Ερ.Εργασίες στην Τεχνολογία και τη Ζώνη Δημ.Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ