Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ