Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Αιτήσεις για συμμετοχή σε σεμινάριο & ημερίδα ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης «Υγρότοποι της Κρήτης. Η προστασία και η ανάδειξή τους στην αειφόρο εκπαίδευση» «Σπηλαιόβια ζωή, ένας άγνωστος κόσμος»