Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ24-Παιδοψυχίατρων