Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής