Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ CERN