Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ"