Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Εσπερίδα για τον εναλλακτικό τουρισμό για ηλικιακές ομάδες άνω των 50 ετών: Στις 19/10/2016 στο Κ.Α.Μ.