Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών) για το 2016-17