Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SART HELLAS ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.