Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση κενών,θέσεων στο Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Νεάπολης και στο Κ.Π.Ε. Ανωγείων