Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Δήλωση συμμετοχής στην ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ