Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Κάλυψη λειτ. κενών Δ.Δ.Ε. Χανίων (3η επικαιροποίηση Πίνακα και Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης)