Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ