Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 15ου ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016