Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση για τοποθέτηση σε εναπομείνασες οργανικές θέσεις της περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου