Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση τελικών Πινάκων: Ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και οργανικών κενών και πλεονασμάτων. - Δήλωση οργανικών θέσεων από τους ονομαστικά Υπεράριθμους εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Χανίων