Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MODEL UNITED NATIONS (DSAMUN) ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016