Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α ΤΜHMATOΣ ΠΕΙΘ. ΣΥΜΒ. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 78Δ84653ΠΣ-0ΔΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ