Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Έγκριση της 1ης Διασχολικής Συνάντησης Ρητορικής Τέχνης υπό την αιγίδα της ΠΔΕ Κρήτης