Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Αυτοτελές Γραφείο,Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας