Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής - Διαγωνισμός