Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

«…εμείς ξέραμε ότι γράφαμε Ιστορία». Εκθεση στο ΚΑΜ 16.5-5.6.2016