Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

15ο Διεθνές Συνέδριο για τα Κίνητρα - Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2016-Υπενθύμιση μειωμένης τιμής για έγκαιρη εγγραφή