Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση και επιστροφή μαθητών και συνοδού εκπαιδευτικού προς τη/ και από τη Βαλέττα της Μάλτας