Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

στρογγυλά τραπέζια συζήτησης στο πλαίσιο των προσυνεδριακών δράσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση»