Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Περιβαλλοντικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης»