Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ