Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΚΑΜ: Επιστημονική Συνάντηση - Βιωματικό Εργαστήριο «Συζητάμε για Τέχνη και Πολιτισμό: Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού και αξιοποίησης της συλλογικής νοημοσύνης στην Πόλη που Μαθαίνει»