Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ