Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Συμμετοχή ΔΔΕ Χανίων σε πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»