Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Πρόσκληση συμμετοχής σε απολογιστικό τριήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Μαρώνειας στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»