Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI) - σχ. έτος 2014-2015