Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων - Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας