Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΔΡΟΜΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΒΟΥΛΗ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)